kredyty hipoteczne

18.01.2017 15:36

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie - dlaczego warto zdać się na zewnętrznych ekspertów

Innowacyjność w przedsiębiorstwie może cechować zarówno produkty, usługi, jak i procesy wewnętrzne. Jest ona warunkiem zachowania konkurencyjnej pozycji na rynku - bywa też źródłem dodatkowych zysków. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań jest ryzykowne i często generuje też spore koszty. Z tego względu, warto poszukać wsparcia u ekspertów, którzy pomogą zaprojektować i w zrównoważony sposób wdrożyć innowacje w przedsiębiorstwie, a także będą wspierali firmę w zarządzaniu nimi.Znaczenie innowacji w przedsiębiorstwie

Mówi się, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa. Dynamiczny rozwój technologii, rosnące wymagania i oczekiwania klientów oraz konkurencyjne otoczenie biznesowe sprawiają, że trzymanie się starych, sprawdzonych rozwiązań często już nie wystarcza. Wiele firm staje przed koniecznością ulepszenia swoich produktów, usług, procesów, a także sposobów komunikacji z klientami. Jeżeli dane przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z konieczności zmian i stałego doskonalenia, jest już na dobrej drodze do wprowadzenia innowacji i utrzymania lub wzmocnienia swojego znaczenia na rynku. Same chęci w wielu przypadkach jednak nie wystarczą. Każda zmiana generuje koszty i może przejściowo obniżać efektywność pracy. Jeżeli jednak zostanie przeprowadzona mądrze, wszystkie poniesione straty szybko się zwrócą, nawet z nadwyżką. Co zatem oznacza "mądre wprowadzanie innowacji"? Firma, która poszukuje innowacji, powinna przede wszystkim sformułować wizję zmian, spójną z celami biznesowymi, a następnie opracować strategię wprowadzania ich w określonych obszarach swojej działalności. Dobrze, aby uwzględniła przy tym metody utrwalania zmiany już po jej wdrożeniu oraz późniejsze zarządzanie innowacjami.

Wyzwania, które stoją przed firmą poszukującą innowacji

Niezależnie od tego, czy firma jest niewielkim startupem z ambicjami, czy też od dawna działa na rynku, aby być innowacyjną, musi stworzyć w swoich strukturach kulturę innowacyjności. Promowane i premiowane powinny w niej być wartości takie jak efektywność, aktywne poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań, gotowość do zgłaszania własnych pomysłów na ulepszenie produktów i usług. Zarządzanie innowacjami powinno dotyczyć każdego poziomu w hierarchii organizacji, także szeregowych pracowników. Innowacyjność musi być ponadto wspierana proceduralnie, dzięki innowacyjnym modelom biznesowym, dostosowanym do potrzeb i możliwości danego przedsiębiorstwa oraz jego zasobów, w tym zasobów ludzkich.

Innowacje zazwyczaj wiążą się z nowoczesną technologią. Na rynku dostępnych jest wiele produktów informatycznych, które mogą usprawnić procesy wewnętrzne w firmie: od produkcji, przez ofertowanie i sprzedaż, logistykę, księgowość aż po zarządzanie zasobami ludzkimi. Koszt wytworzenia lub wdrożenia i utrzymania programu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem na ogół jest wysoki. Jednym z ważniejszych wyzwań stojących przed firmą poszukującą innowacji jest zatem wybór takiego rozwiązania, który z jednej strony usprawni pracę, a z drugiej nie będzie generował kosztów przekraczających możliwości przedsiębiorstwa.

Działalność innowacyjna bywa ryzykowna i droga. Niekiedy może przekraczać tę część budżetu przedsiębiorstwa, która jest przeznaczona na jego rozwój. Na szczęście możliwe jest pozyskanie dofinansowania publicznego oraz bezkosztowego lub komercyjnego wsparcia finansowego. W przypadku działalności innowacyjnej często możliwa jest optymalizacja podatkowa. Ważne jest zatem bycie na bieżąco z ustawodawstwem, a także programami wspierającymi przedsiębiorczość i innowacyjność, np. projektami, w ramach których można uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Zarządzanie własnością intelektualną to kolejny aspekt innowacyjnej działalności gospodarczej. "Produktem ubocznym" prowadzenia badań, wprowadzania nowych technologii, wdrażania projektów typu first-of-a-kind (ang. pierwszy w swoim rodzaju) jest zwiększenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Komercjalizacja tego kapitału, np. objęcie innowacyjnego pomysłu patentem czy odpłatne udostępnianie, może stać się źródłem dodatkowego zysku dla firmy. Dla przykładu firma, która wyprodukowała oprogramowanie na własne potrzeby, może udostępnić je klientom zewnętrznym na licencji. Często wystarczy zidentyfikować funkcjonujące w firmie rozwiązania o takim potencjale komercyjnym.

Outsourcing zarządzania innowacjami

W zarządzaniu innowacjami może wspierać przedsiębiorstwo zewnętrzna firma. Często eksperci niezwiązani z organizacją potrafią trafniej ocenić potencjał innowacyjności, jakim charakteryzuje się dana firma. Pomagają też oddzielić sposoby działania, które choć utrwalone w firmie, nie są efektywne, od tych, które wymagają tylko niewielkich ulepszeń. Mają oni doświadczenie we wdrażaniu innowacji w innych przedsiębiorstwach, często z podobnej branży. Dzięki temu wiedzą, jakie rozwiązania mają szansę się sprawdzić, jakiego rodzaju ryzyko warto podjąć, a co na ogół nie przynosi pozytywnych efektów. Zewnętrzna grupa zarządzająca innowacjami doradza w zakresie projektowania innowacji w firmie, wdrażania jej na wszystkich szczeblach organizacyjnych, pomaga poszukiwać korzystnych modeli finansowania innowacji oraz wspiera merytorycznie w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstwa.

Zaangażowanie ekspertów z zewnątrz nie tylko dodaje obiektywizmu planom wdrażania innowacji, ale poszerza też spektrum pomysłów na poprawę jakości produktów, usług i procesów w przedsiębiorstwie. Nie jest to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie dla dużych firm. Z tego typu usług doradczych korzystają także średnie i małe przedsiębiorstwa.

Grupa Zarządzania Innowacjami EY

Zarządzanie innowacjami to jeden z obszarów, w których specjalizuje się grupa doradcza i audytorska Ernst&Young. Funkcjonująca w jej ramach Grupa Zarządzania Innowacjami (z której działalnością można zapoznać się na stronie http://www.ey.com/pl/pl/services/specialty-services/zarzadzanie-innowacjami) składa się z ekspertów, posiadających wiedzę i doświadczenie w kluczowych dla innowacyjności obszarów. Są to m.in. specjaliści od doradztwa biznesowego, podatkowego i prawnego. Część z nich pracowała przy realizacji projektów w Dolinie Krzemowej, prawdziwym światowym zagłębiu innowacyjności, w której siedziby mają chociażby tacy giganci jak eBay, Facebook, Google czy Intel. Pakiet usług zawsze opracowywany jest przez Grupę Zarządzania Innowacjami indywidualnie, po uprzedniej analizie potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Dzięki temu innowacje można wprowadzać w taki sposób, aby związane z nimi ryzyko było wyważone i nie zakłóciło znacząco funkcjonowania firmy.

Żródło: artykuł sponsorowany

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki