kredyty hipoteczne

09.08.2017 19:44

Wybór funduszu emerytalnego - komu i jak zgłosić chęć podpisania umowy?

Dla każdego z nas przychodzi w końcu ważny moment w życiu, podjęcia swojej pierwszej pracy. Podpisujemy umowę i jednocześnie w tej samej chwili, powstaje najczęściej obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne. Swoistego rodzaju ubezpieczenie, którego głównym celem jest zapewnienie nam środków na życie podczas emerytury. Dlatego jest to moment, w którym podejmowana jest jedna z wielu ważnych decyzji życiowych. Możemy samodzielnie zdecydować, w jakich proporcjach i gdzie ma trafiać odprowadzana od naszego wynagrodzenia składka emerytalna. Czy ma w całości pozostać w ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) i być waloryzowana na subkoncie o wskaźnik wzrostu PKB za ostatnie 5 lat.Czy jednak jej część ma trafić do OFE (Otwartego Funduszu Emerytalnego), gdzie specjaliści będą ją pomnażać poprzez różne inwestycje finansowe. Musimy pamiętać, że dobrowolne oszczędzanie, w tym w ramach OFE wiąże się z ryzykiem, dlatego powinniśmy zapoznać się z jego rodzajami, wskazywanymi przez instytucje finansowe w publikowanych przez nie dokumentach.

Wybór funduszu emerytalnego

Możemy zdecydować, by część naszej składki emerytalnej trafiała do OFE. Ta część to ok. 1/7 odprowadzanej do ZUS składki, a dokładniej 2,92% wysokości naszego wynagrodzenia brutto. Wystarczy wybrać jeden z 12 obecnie funkcjonujących na rynku funduszy emerytalnych. Który będzie dla nas najlepszy i jak dokonać wyboru funduszu emerytalnego?

Nasz wybór powinniśmy uzależnić przede wszystkim od najważniejszego wskaźnika, jakim jest osiągana „stopa zwrotu”. Dowiemy się z niego, ile dany fundusz zarobił w określonym przedziale czasu. Dla przykładu w okresie od 31.03.2014 do 31.03.2017r. według danych KNF (Komisji Nadzoru Finansowego) najlepszy fundusz przyniósł ok 17,3% zysku z inwestycji, a najsłabszy ok. 8,1%. Nie oznacza to jednak, że podobne wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości.

Drugim wskaźnikiem pomocnym przy wyborze OFE, jest wartość tzw. „jednostki rozrachunkowej”. Każda wpłacana składka (po odjęciu opłaty od składek) jest przeliczana na jednostki rozrachunkowe funduszu. Czyli cały majątek funduszu jest równy sumie, wartości wszystkich posiadanych przez jego członków jednostek. Jeżeli wartość ta systematycznie rośnie, oznacza to, że Fundusz skutecznie pomnaża pieniądze.

Trzecim parametrem, który warto wziąć pod uwagę, jest wysokość pobieranych opłat. Fundusze maja prawo pobrać jednorazowo do 1,75% opłaty od wartości przekazywanej składki. W opłacie tej zawarta jest już automatycznie opłata dla ZUS za przelew środków do OFE. Dodatkowo, co miesiąc pobierana jest opłata za zarządzanie powierzonymi pieniędzmi. (Przykładowo, wynosi ona 0,045% w przypadku posiadania przez OFE aktywów netto w wysokości do 8 mld zł.)

Wszystkie te informacje są publikowane na stronie internetowej KNF, której kontroli podlegają wszystkie fundusze.

Podpisanie umowy z OFE

Z wybranym OFE powinniśmy podpisać umowę w terminie 4 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Wystarczy skontaktować się z funduszem i poprosić o jej przesłanie lub wypełnić formularz na stronie internetowej OFE.

OFE, z którym podpiszemy umowę zgłosi ten fakt do ZUS. Po uzyskaniu potwierdzenia OFE poinformuje nas o nabyciu członkostwa.

Na koniec należy rozważyć możliwość dodatkowego oszczędzania, co pomoże nam zgromadzić jeszcze więcej pieniędzy na emeryturę. Wśród dobrowolnych produktów emerytalnych oferowanych w ramach III filara obowiązującego systemu emerytalnego są między innymi IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) i IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego). IKZE to konto, które podobnie jak IKE pozwala uzyskać korzyści podatkowe tj. brak obowiązku zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych, a dodatkowo daje możliwość uzyskania corocznej ulgi podatkowej z tytułu dokonanych na nie wpłat. Kwotę wpłacanych pieniędzy odliczamy od dochodu w składanym zeznaniu rocznym PIT.

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki