kredyty hipoteczne

08.11.2016 14:06

Wielka Brytania: inflacja będzie rosła

Nastroje na rynku finansowym w Wielkiej Brytanii poprawiła nie tylko ubiegłotygodniowa decyzja Wysokiego Trybunału (High Court), który nakazał włączenie Parlamentu w proces przeprowadzenia Breksitu, ale również raport o inflacji .Bank of England oraz prognozy renomowanego think-tanku - National Institute of Economic and Social Research (NIESR). High Court rozbudził nadzieje o miękkim Breksicie, a BoE i NIESR pozwoliły szerzej spojrzeć na brytyjską gospodarkę.

Bank of England podniósł prognozy wzrostu w 2017 z 0,8 proc. do 1,4 proc., ale obniżył je na 2018 r., z 1,8 proc. do 1,5 proc., głównie z powodu negatywnego wpływu inflacji na dochody Brytyjczyków, a także niepewność związaną z wynikiem negocjacji z UE w sprawie Breksitu.

Na uwagę zasługują przede wszystkim zmiany, jakich BoE dokonał w porównaniu ze swoim raportem z sierpnia: Bank ściął wówczas prognozy wzrostu na 2017 z 2,3 proc. do zaledwie 0,8 proc. ze względu na wynik referendum w sprawie opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię, spodziewając się wyraźnego osłabienia gospodarki w krótkim i średnim terminie. Wygląda na to, że zagrożenia są mniejsze, niż sądzono.

Zmian w stosunku do wcześniejszych prognoz dokonał również w ubiegłym tygodniu NIESR, który podobnie jak BoE - spodziewa się wzrostu inflacji CPI, co oczywiście odbije się na dochodach Brytyjczyków. Pod koniec 2017 r. osiągnie ona poziom 4 proc. i aż do 2020 pozostanie ponad celem inflacyjnym Bank of England. Rewizja prognozy w górę w porównaniu z sierpniowymi ocenami (3 proc.) wynika z nieuchronnego nacisku inflacyjnego, spowodowanego dramatycznym spadkiem wartości funta. NIESR zrewidował w górę swoje prognozy PKB na 2016 rok do 2 proc. Natomiast w 2017 gospodarka będzie rozwijała się wolniej, w tempie 1,4 proc., z powodu uruchomienia artykułu 50, formalnie rozpoczynającego rozwód Wielkiej Brytanii z UE.

Simon Daniels, Dealing and Operations Director CIX Markets

banki