kredyty hipoteczne

26.04.2017 09:14

Ważne zmiany w prawie - Izba Domów Maklerskich wskazuje, jak dzięki nowym przepisom ustrzec się przed nierzetelnymi sprzedawcami produktów i usług finansowych

Już za dwa dni wejdą w życie bardzo ważne dla inwestorówzmiany. Zawężona zostanie grupapodmiotów, które mogą zachęcać do skorzystania z usług maklerskich, takich jak oferowanie obligacji, akcji czy też handel na .walutowych platformach transakcyjnych. W efekcie po wejściu w życie nowych przepisów jedynymi podmiotami, które będą mogły proponować usługi maklerskie inwestoromindywidualnym będą:

- domy i biura maklerskie posiadające odpowiednie zezwolenie i wymienione w rejestrze KNF (w tym polskie domy maklerskie zrzeszone w Izbie Domów Maklerskich),
-nadzorowani pośrednicy(tzw. agenci firm inwestycyjnych) działający w imieniu i na rzecz ww. firm inwestycyjnych.

Wnajbliższy piątek 29 kwietnia br.wejdzie w życie nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, będąca wynikiem uzgodnień, w których uczestniczyły polskie domy maklerskie zrzeszone wokół Izby Domów Maklerskich. Izba Domów Maklerskich ma nadzieję, że nowe prawo pomoże eliminować z rynku podmioty działające w sposób nieetyczny i niezgodny z przepisami prawa, np. nękające Polaków telefonami i emitującenierzetelnereklamy. Zgodnie z już obowiązującymi przepisami prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia podlega bardzo wysokiej grzywnie, w wysokości nawet do 5 milionów złotych.

Wprowadzenie nowych przepisów ma na celu ograniczenie działalności nierzetelnych podmiotów, które działając jako pośrednicy istosując zabiegisocjotechniczne - nakłaniały polskich inwestorów do otwierania rachunków w zagranicznych podmiotach i wpłacania do nich swoich oszczędności . Zdarzało się również, że przekazywały one inwestorom nierzetelne albo wręcz nieprawdziweinformacje mające ich zachęcić do inwestowania, często powołując się na zagraniczne debiuty giełdowe dużych, znanych spółek.

Mamy nadzieję, że nowe przepisy nie tylko nie zaszkodzą polskim podmiotom prowadzącym legalną działalność maklerską, ale wręcz umożliwią im rozwój w kraju i zagranicą. Jesteśmy za tym, aby przepisy skuteczniej umożliwiały nadzorcy eliminowanie z rynku podmiotów prowadzących działalność niezgodnie z prawem. Przed skorzystaniem z usług maklerskich każdy inwestor powinien sprawdzić, czy dany podmiot znajduje się w odpowiednim rejestrze, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego- wskazuje Marek Wołos z Izby Domów Maklerskich.

W ostatnich latach na terytorium Polski znacząco wzrosła aktywnośćnielegalnych firm, które oferują usługi maklerskie bez wymaganego zezwolenia, działają w sposób niezgodny z prawem i podszywają się pod firmy inwestycyjne działające zgodnie z prawem. Ich działalność negatywnie wpływa na wizerunek całego polskiego rynku usług finansowych. Dlatego Izba Domów Maklerskich wspiera wszelkie działania mające na celu eliminację z rynku firm działających niezgodnie z prawem oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów tak, abyuniemożliwić agresywne i wprowadzające w błąd reklamowanie usług.Jednocześnie Izba podejmuje własne działania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów i całego rynku.

Przykładem może być tu przygotowany przez IDM informator pt. "Jak bezpiecznie inwestować na rynkach finansowych". W materialeprzedstawiono i szczegółowo opisanosześć kluczowych, podstawowych zasad bezpiecznego inwestowania.

Polscy inwestorzy muszą być świadomi, komu można zaufać na rynku finansowym, i na jakich warunkach powinni podpisywać umowy dotyczące inwestowania. Po zmianie przepisów łatwiej będzie odróżnić podmiot licencjonowany od firmy działającej w szarej strefie. Mamy także nadzieję, że również działania edukacyjne podejmowane przez Izbę, KNF i inne instytucje przyniosą pozytywneskutki. Stoimy na stanowisku, że wzrost bezpieczeństwa na rynku finansowym można osiągnąć tylko dzięki połączeniu skuteczniejszych działań prawnych i nadzorczych wobec oszustów z systematyczną edukacją ekonomiczną polskich inwestorów- dodaje Marek Wołos.

Izba Domów Maklerskich

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki