kredyty hipoteczne

18.10.2016 09:33

Ubezpieczenie szkolne - jak sprawnie uzyskać odszkodowanie?

W trosce o swoje dzieci, rodzice często decydują się na zakup ubezpieczenia szkolnego. Tym, którzy się zdecydowali na to rozwiązanie, ekspertka Avivy wyjaśnia, jak zgłosić szkodę, by proces uzyskania odszkodowania przebiegł sprawnie. Z kolei rodzicom, zamierzającym ubezpieczyć dziecko indywidualnie, radzi, jaki rodzaj ochrony wybrać, aby faktycznie zabezpieczyć się przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

Zazwyczaj na pierwszym zebraniu wychowawcy informują rodziców o możliwości opłacenia składki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą mieć miejsce w szkole. Jest ono zawierane w formie ubezpieczenia grupowego. - W takich przypadkach to szkoła stanowi stronę umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. W zależności od postanowień, ochroną zostają objęci uczniowie, nauczyciele bądź cały personel administracyjny - mówi Małgorzata Skibińska, ekspertka Avivy.

- Kompleksowe podejście do ubezpieczenia przez placówkę oświatową jest stosunkowo korzystne, gdyż ze względu na dużą liczbę ubezpieczonych szkoła może negocjować wysokość składki. Pamiętajmy jednak, że jej wysokość nie powinna stanowić dla rodziców najważniejszego kryterium wyboru. Należy zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia i zakres ochrony. Aby upewnić się, że dzieci są odpowiednio zabezpieczone, poprośmy dyrektora o udostępnienie informacji dotyczącej oferowanej polisy - dodaje ekspertka. W myśl powiedzenia, że lepiej dmuchać na zimne, sprawdźmy wcześniej, w przypadku jakich zdarzeń możemy starać się o odszkodowanie.

Proces zgłaszania zdarzenia, krok po kroku

Jeżeli dziecko doznało urazu, pierwsze kroki powinniśmy skierować do gabinetu dyrektora szkoły. Dysponuje on bowiem szczegółami opłaconego przez nas ubezpieczenia. - To rodzice powinni zgłosić do towarzystwa ubezpieczeniowego, że miał miejsce nieszczęśliwy wypadek. Oczywiście, będą poproszeni o opisanie przebiegu i okoliczności zdarzenia, m.in. określenie rodzaju szkody, terminu i miejsca

- wyjaśnia Małgorzata Skibińska, ekspertka Avivy. - Trzeba pamiętać o podaniu danych osobowych swoich oraz dziecka, które uległo wypadkowi. Podczas rozmowy dowiemy się również, jakie dokumenty będą wymagane na dalszych etapach procesu uzyskiwania odszkodowania. Poza kserokopiami dowodu osobistego osoby zgłaszającej oraz legitymacji szkolnej ucznia, bardzo ważne będzie dostarczenie dokumentacji medycznej, wraz z postawioną diagnozą. Nie zapominajmy również o poświadczeniu poniesionych kosztów związanych z leczeniem czy rehabilitacją.

Najczęściej to od rodzica zależy, w jakiej formie chciałby poinformować ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji. Może zgłosić zdarzenie telefonicznie, osobiście czy też wypełniając formularz przez internet. Towarzystwo można powiadomić nawet w dniu wypadku, jednak należy pamiętać, że do zakończenia całego procesu, a co za tym idzie, uzyskania odszkodowania, niezbędna będzie dokumentacja medyczna, którą poszkodowany otrzyma dopiero po zakończeniu leczenia. Po uzyskaniu kompletu informacji od osoby zgłaszającej, towarzystwo ma zazwyczaj 30 dni na wypłatę należnych pieniędzy.

Szkoda szkodzie nierówna

Ustalanie wysokości odszkodowania odbywa się na podstawie tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu. - Załóżmy, że suma ubezpieczenia szkolnego wynosi 10 tys. zł, a dziecko objęte ochroną złamało palec bądź wybiło sobie ząb, które to urazy oceniane są jako dwuprocentowy uszczerbek na zdrowiu. Można więc obliczyć, że w tym przypadku otrzymamy 200 zł - wyjaśnia Małgorzata Skibińska, ekspertka Avivy. - W pewnych sytuacjach kwota ta może okazać się nieadekwatna do poniesionych przez rodziców kosztów. Jeśli oferta zaproponowana przez szkołę nie spełnia ich oczekiwań, mogą porównać ją z propozycjami ubezpieczeń indywidualnych. Może się okazać, że dopłacając np. 20 zł, zwiększymy sumę ubezpieczenia. Do takiej polisy rodzice będą mogli dokupić także dodatkowe świadczenia, które z pewnością przydadzą się podczas leczenia i rehabilitacji dziecka, m.in.: nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych czy wizyty lekarza w domu.

Warto pamiętać, że świadczenia z ubezpieczeń NNW kumulują się. Oznacza to, że jeśli posiadamy polisę szkolną oraz indywidualną, to w sytuacji, gdy nasza pociecha ulegnie wypadkowi, otrzyma odszkodowania z każdej z nich.

Aviva

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki