kredyty hipoteczne

18.07.2014 10:50

Standardowa weryfikacja klienta w firmach parabankowych

Na polskim rynku finansowym pojawia się coraz więcej firm pozabankowych oferujących różnego rodzaju pożyczki. Każda z nich ma swój regulamin, który określa zasady udzielania pożyczek, jednakże niektóre punkty, w tym dotyczące weryfikacji danych klienta, są w większości parabanków bardzo podobne.

Formularz rejestracyjny i wniosek o pożyczkę

Pierwszym krokiem do uzyskania pożyczki jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i/lub wniosku o pożyczkę. W dokumencie tym wpisywane są dane osobowe klienta takie jak:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • PESEL,
  • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu.

Niektóre firmy posiadają bardziej rozbudowane formularze rejestracyjne, gdzie poza wyżej wspomnianymi danymi należy również umieścić informacje o wykształceniu, wykonywanej pracy czy dochodach.

Po wypełnieniu formularz rejestracyjny zostaje automatycznie przesłany do siedziby firmy pożyczkowej.

Dodatkowe dokumenty

Niektóre parabanki, szczególnie te, które udzielają pożyczek bezpośrednio w swoich oddziałach, żądają od swoich klientów dodatkowych dokumentów. Najczęściej należy okazać, bądź przesłać do firmy skan dowodu osobistego lub paszportu. Dodatkowo niektóre firmy proszą o przesłanie lub dostarczenie wyciągu z konta klienta za ostatni miesiąc lub trzy miesiące. Dokumenty te pozwalają potwierdzić dane osobowe oraz wiarygodność kredytową klienta.

Opłata rejestracyjna

Kolejnym stopniem weryfikacji klienta jest konieczność przelania niewielkiej kwoty na wskazane przez pożyczkodawcę konto. W regulaminie firmy pożyczkowej jest wymieniony numer konta na jaki należy dokonać wpłaty oraz jej wysokość. Większość firm parabankowych prosi o przelanie kwoty w wysokości 0,01 ? 1,00 zł. Jednym z wymogów stawianych klientowi jest dokonanie przelewu z konta, na które mają zostać w przyszłości przesłane pożyczone pieniądze. Warto wiedzieć, że opłata rejestracyjna, niekiedy nazywana również weryfikacyjną, ma na celu przede wszystkim sprawdzenie danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez klienta.

Weryfikacja zadłużenia klienta

Kolejnym krokiem w procesie weryfikacji pożyczkobiorcy jest sprawdzenie czy nie widnieje on na ogólnie dostępnych listach dłużników. Niektóre firmy takie jak np. Wonga.com sprawdzają dane swoich potencjalnych klientów w BIK-u (Biurze Informacji Kredytowej). Inne korzystają z powszechnie dostępnych list dłużników takich jak np. KRD (Krajowy Rejestr Dłużników) czy InfoMonitor. Wartym podkreślenia jest fakt, że popularne „pożyczki bez BIK”, które kojarzą się z pożyczkami bez sprawdzania zadłużenia, wcale takimi nie są. Większość firm oferujących tego typu pożyczki sprawdza swoich przyszłych klientów w bazach dłużników innych niż wskazana w reklamie.

Po pozytywnym przejściu wszystkich powyższych szczebli weryfikacji pracownik firmy pożyczkowej podejmuje decyzję o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu wniosku o pożyczkę.

Szybkie chwilówki online Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki