kredyty hipoteczne

23.02.2017 10:58

Opodatkowanie FIZ? Czas START!

Rok 2017 przywitał inwestorów istotnymi zmianami prawnymi. Silne emocje wzbudza szczególnie ta, dotycząca objęcia podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). Stosowny projekt został przygotowany przez posłów z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. A pod obrady Sejmu skierowano go zaraz po przerwie z okazji dnia Wszystkich Świętych, tj. 2 listopada 2016 roku.

Przeciwnicy projektu z jednej strony wskazują na celowe wybranie właśnie takiej daty, z drugiej zaś alarmują o nie przeprowadzeniu w tym temacie żadnych konsultacji społecznych. Zostawiając jednak na boku tego typy dywagacje, skupmy się na samym projekcie, a dokładniej rzecz ujmując na jego uzasadnieniu.

Mianowicie możemy w nim przeczytać, iż na koniec roku 2014 w Polsce istniało 681 funduszy inwestycyjnych, jednak w roku następnym liczba ta wzrosła aż do 815. Nic, tylko się cieszyć, gdy rodzimy rynek inwestycyjny się rozwija. Otóż nie, proszę Państwa! Czytając dalej dowiemy się, że liczba Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) nie uległa w tym czasie zmianie i kształtowała się na poziomie 40. Z kolei Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte (SFIO) odnotowały wzrost z 47 na 51. Prosty rachunek matematyczny i okazuje się, iż w 2014 roku w Polsce funkcjonowało 594, a w 2015 aż 724 FIZ-ów, które osiągnęły pozytywny wynik z operacji na kwotę 7 mld PLN (2014) oraz 12 mld PLN (2015), co niekoniecznie podoba się autorom omawianego projektu:

W analogicznych okresach fundusze FIO oraz SFIO wykazywały bądź pozytywny wynik finansowy, bądź wykazywały stratę. Biorąc pod uwagę, iż ceteris paribus wszystkie formy funduszy działały w tych okresach w takich samych warunkach gospodarczych oraz inwestycyjnych Polski i świata, zdecydowana różnica w wynikach FIZ może być przypisana osiąganiem przez nie zysków de facto z działalności gospodarczej, poprzez mechanizmy optymalizacji podatkowej, a nie inwestycyjnej.

W powyższy sposób posłowie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wyjaśniają zasadność objęcia podatkiem CIT wszystkich FIZ-ów. Dodając, iż dzięki takiemu rozwiązaniu do budżetu państwa wpłynie ok. 2-2,5 mld PLN.

Co na to środowisko inwestycyjne? Oczywiście, nie jest ono zadowolone, ponieważ projekt poselski nakłada obowiązek płacenia kolejnej daniny - inwestorzy już uiszczają jeden podatek na etapie realizacji zysków, tzw. podatek Belki. Dodatkowo bardzo szybko podniosły się głosy o ukręcaniu bata na własną skórę, gdyż zdaniem niektórych jedynym widocznym efektem uchwalenia nowelizacji Ustawy o funduszach inwestycyjnych, będzie odpływ z Polski inwestorów zagranicznych.

Gorącą atmosferę spotęgował także fakt, iż niemalże w ostatniej chwili Sejm zdecydował się przyjąć poprawki do projektu, zgłoszone przez Komisję Finansów Publicznych. W efekcie czego nie wszystkie, lecz tylko część FIZ-ów została objęta CIT-em od 1 stycznia 2017 roku. Mianowicie podatek będą odprowadzać te z nich, które uzyskają zyski z tytuły udziałów w tzw. spółkach transparentnych. W ten sposób polski ustawodawca chcę podjąć walkę z wykorzystywaniem FIZ-ów do agresywnej optymalizacji podatkowej. Oczywiście nie zapominajmy również o interesie budżetu państwa, który w ten sposób wzbogaci się, według wstępnych szacunków, o 200-300 mln PLN.

Czy zamierzone cele zostaną osiągnięte? Moim zdaniem częściowe opodatkowanie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych jest zabiegiem, który nie przyniesie praktycznie żadnych dochodów budżetowych. Wygląda na to, że specjaliści, którzy pracują na zlecenia inwestorów, działających w ramach FIZ-ów, lepiej rozumieją system podatkowy niż ustawodawca. W efekcie budżet raczej nic nie zyska, a inwestycje zagraniczne docelowo powrócą do zbliżonego poziomu. Dodatkowo wprowadzenie omawianych zmian poskutkuje częściową konsolidacją rynku Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Restrukturyzacja czeka również TFI, działające głównie w oparciu o FIZ-y Aktywów Niepublicznych.

Ponadto uważam za niepokojące to, iż nie zapowiedziano z odpowiednim wyprzedzeniem projektu nowelizacji Ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie przeprowadzono konsultacji społecznych na szeroką skalę, aż wreszcie nie pozostawiono wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się FIZ-ów do zmian prawnych, bo o ekspresowym tempie prac Sejmu już nawet nie będę wspominał.

Jacek Kaliński
Prezes zarządu Clever Investment sp. z o.o. SK
www.cleverinvestment.pl

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki