kredyty hipoteczne

18.06.2017 15:36

Kto może dziedziczyć?

Dziedziczyć mogą przede wszystkim osoby wskazane przez spadkodawcę w testamencie. Nie muszą to być osoby związane z nim więzami krwi. Mogą być to osoby całkowicie obce pod tym względem, ale bliskie emocjonalnie spadkodawcy.

W pierwszej kolejności dziedziczą dzieci i małżonek zmarłego. Nie jest jednak tak, że bezwzględnie dziedziczą wszyscy małżonkowie. Małżonek dziedziczy jeśli był małżonkiem w dniu śmierci spadkodawcy. Nie dziedziczą więc byli małżonkowie. Jeśli spadkodawca miał dzieci, one dziedziczą majątek w pierwszej kolejności. Spadkobiercami są zarówno dzieci biologiczne, jak i dzieci przysposobione, czyli adopcyjne. Jeśli dziecko nie dożyło otwarcia spadku, spadek przejmują jego zstępni, czyli dzieci i wnuki. Dziecko, które zostało poczęte przed śmiercią i urodziło się po śmierci spadkodawcy, również dziedziczy jego majątek. Dzieci wyłączają z dziedziczenia dalszych krewnych, jeśli więc spadkodawca nie miał dzieci, dziedziczy w pierwszej kolejności małżonka i dalsi krewni, w tym rodzeństwo. Jeśli spadkodawca był po rozwodzie i miał wspólne dzieci ze współmałżonkiem, to mimo rozwodu dziedziczą po nim ich wspólne dzieci.

Po zmarłym dziedziczą przede wszystkim spadkobiercy ustawowi, czyli najbliższa rodzina (o ile w testamencie nie było zapisane inaczej). Spadkobiercami ustawowymi są: małżonek, zstępni ? dzieci, wnuki, prawnuki itd., rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa.

Możemy wyróżnić trzy grupy dziedziczenia ustawowego:

Pierwsza grupa to małżonek i dzieci spadkodawcy oraz zstępni dziecka, które nie dożyło otwarcia spadku

Druga grupa to Małżonek, rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo i zstępni rodzeństwa

Trzecia grupa to gmina ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego, jeśli nie miał on żadnych innych krewnych. Dziedziczyć może również Skarb Państwa w takiej sytuacji, kiedy zmarły był samotny. Pierwsza grupa spadkobierców ma prawo do dziedziczenia w pierwszej kolejności. Następnie grupa druga, a jeśli zmarły jest samotny dziedziczy gmina albo Skarb Państwa.

Jeżeli nie chcemy, by któryś z naszych zstępnych dziedziczył po nas majątek musimy ująć to w testamencie, wraz z wyjaśnieniem dlaczego nie może on dziedziczyć - mówi Maciej Fręśko z toruńskiej kancelarii prawnej http://torun-adwokat.com. Spadkobierca nie może dziedziczyć wtedy, kiedy nie dopełnił obowiązków rodzinnych, zachowywał się niezgodnie z normami społecznymi lub nie utrzymywał kontaktu ze spadkodawcą. Nie jest to łatwa decyzja, ale jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości w sprawie dziedziczenia warto poradzić się radcy prawnego bądź adwokata, który wyjaśni nam wszystkie szczegóły dziedziczenia.

Warto jednak, by uniknąć nieprzyjemnych konfliktów, wskazać w testamencie kto dziedziczy nasz majątek i w jakiej części, ponieważ na to mamy wpływ spisując testament. Sprawdźmy po jego sporządzeniu, czy jest on ważny, to znaczy czy ma on nasz podpisy i datę sporządzenia. W innym wypadku nasi krewni po naszej śmierci będą mogli go podważyć. O pomoc w sporządzeniu testamentu możemy poprosić radcę prawnego albo możemy sporządzić go z notariuszem.

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki