kredyty hipoteczne

01.12.2016 10:27

Izba Domów Maklerskich na rzecz rynku OTC instrumentów pochodnych

Izba Domów Maklerskich aktywnie działając na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego, podejmuje nowe działania dotyczące rynku OTC instrumentów pochodnych. W celu prawidłowego jego kształtowania, Izba podjęła się koordynacji szeregu działań edukacyjnych i informacyjnych, a na stanowisko eksperta IDM ds. rynku OTC został powołany pan Marek Wołos. Izba będzie również występowała do organów administracji państwowej i zrzeszeń inwestorów z propozycją współpracy.

Działając jako reprezentant domów maklerskich podlegających krajowemu nadzorowi regulacyjnemu, Izba zamierza wziąć aktywny udział w kształtowaniu rynku OTC.

We współpracy z domami maklerskimi oraz organizacjami zrzeszającymi inwestorów Izba planuje m.in. badania inwestorów aktywnych na rynku CFD/FX oraz cykl szkoleń dla przedstawicieli mediów. Ponadto przygotowane zostały już wystąpienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące wyeliminowania z rynku nielicencjonowanych podmiotów stwarzających ryzyko dla polskiego rynku kapitałowego, prowadzących nieuczciwą działalność konkurencyjną.

Na eksperta IDM ds. rynków OTC instrumentów pochodnych powołany został pan Marek Wołos. To doświadczony ekonomista i menedżer, specjalista w zakresie rynków finansowych i zabezpieczania ryzyka walutowego. Pan Marek Wołos posiada kilkunastoletnie doświadczenie na rynku CFD/FX, zarówno menedżerskie jak i zarządcze. Jest również wykładowcą akademickim oraz aktywnym komentatorem tematyki gospodarczej i walutowej w mediach.

Ponadto działając na rzecz szerokiego grona uczestników polskiego rynku finansowego Izba skieruje propozycje współpracy do innych podmiotów (m.in. do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych), w zakresie podjęcia działań mogących wpłynąć na poprawę funkcjonowania rynku. Wspólnym celem będzie przede wszystkim zwalczanie zagrożeń związanych z funkcjonowaniem podmiotów, których działania rodzą podejrzenie łamania przepisów prawa i uznawane są powszechnie za nieetyczne, oraz ścisła współpraca na rzecz właściwej edukacji otoczenia rynkowego i ochrony klientów domów maklerskich.

Izba Domów Maklerskich

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki